Tên công trình: Tổng thầu Kho Cà phê Vũ Quang
Địa điểm: Bảo Lộc- Lâm Đồng

THI CÔNG NHANH CHÓNG – ĐẦY ĐỦ CÔNG ĐOẠN – GIẢM THIỂU CHI PHÍ